Search This Blog

Wednesday, January 21, 2009

Boleh Mengata Orang Sesat?

Soalan:
Adakah kita diharuskan mengatakan kesalahan orang lain terutama kesalahan itu makin tersebar dikalangan masyarakat? Contoh; di blog-blog ada mengatakan orang ini dan itu salah kerana menyebarkan fahaman itu dan ini. Harap penjelasan.

____________

Jawapan
:
Ya. kita diharuskan menyebut kesalahan orang lain atas dasar untuk memberi peringatakan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dengan kesesatan yang disebarkan oleh orang itu. Tiada masaalah dengan kita menyebut nama si fulan bin si fulan yang menyebarkan fahaman Musyabbihah yang menyamakan Allah dengan makhluk bertujuan agar umat Islam berjaga-jaga dengan kesesatan yang disampaikan oleh orang tersebut. Dan seeloknya sertakan bukti dan penjelasan serta hujjah yang rapi.

Dalilnya, pernah dinyatakan bahawa Fatimah Binti Qoisin bertanya kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah! Mu’awiyah dan Abu Jahm telah datang meminangku” Maka Rasulullah bersabda: “Perihal Abu Jahm beliau adalah seorang yang tidak meletakkan rotan dari bahunya, dan perihal Mu’awiyah pula miskin tidak mempunyai harta, maka bernikahlah dengan Usamah” . Riwayat Muslim dalam Sohihnya: Kitab At-tolaq: Bab Al-Mutallaqoh Thalathan La Nafaqota Laha dan juga diriwayat oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya (juzuk 6/ms:412).

Jelas didapati bahawa Rasulullah sendiri mengawasi Fatimah dari kedua sahabat tadi dan baginda menyebut nama keduanya dibelakang mereka tanpa keberadaan keduanya, kemudian baginda menjelaskan pula perihal keduanya iaitu Mu’awiyah merupakan seorang yang teramat fakir tidak mampu memenuhi nafkah manakala Abu Jahm pula adalah seorang yang kerap memukul wanita.

Nah! Bagaimana dengan hal insan-insan yang menipu dirinya berilmu dan menipu orang ramai serta menukar hukum yang kufur itu menjadi hukum Islam! Maka, lagilah perlu untuk kita menjelaskan bahaya fahaman si fulan yang dibawa dan ia satu perkara yang amat penting.

Kerana inilah kita dapati Imam Asy-Syafi’e menolak fahaman seorang lelaki yang berakidah Mu’tazilah bernama Hafsy Al-Fard dihadapan khalayak ramai lantas beliau mengatakan kepada Hafsy tadi: “Kamu telah jatuh kafir kepada Allah Yang Agong” .
Rujuk: Manaqib Asy-Syafi’e oleh Imam Al-Baihaqy (juzuk 1/ms:407).

Dihadapan khalayak ramai Imam Asy-Syafi'e menghukum kufur terhadap Hafsy tadi dan menjelaskan kesesatannya dihadapan orang ramai. Ini juga membuktikan kita harus menyatakan perihal seseorang yang sesat itu adalah sesat walaupun secara terang-terangan.

Wallahu 'alam.
www.ustaz-rasyiq.blogspot.com

No comments:

Laman Utama