Search This Blog

Tuesday, January 20, 2009

Apa Hukum Solat Di belakang Ahli Bid'ah?

Soalan:
Apa hukum solat sebagai ma’mun dibelakang imam dikalangan ahli bid’ah seperti kelompok Al-Musyabbihah?

___________

Jawapan:
Imam Abu Hanifah radhiyallahu ‘anhu dan sahabatnya Imam Abu Yusuf melarang dan menghukum tidak sah solat seseorang dibelakang kelompok Al-Musyabbihah.(Rujuk Umdatul Qori Fi Syarah Al-Bukahary oleh Badruddin Al-‘Ainiy)

Dalam hal ini, ahli bid’ah terbahagi kepada dua.
Pertama: Ahli bid’ah yang tidak sampai ketahap penghukuman kafir terkeluar dari Islam. Kedua: Ahli bid’ah yang sampai kepada hukum takfir terkeluar dari Islam.

Maka solat dibelakang kelompok yang pertama tadi adalah sah tetapi makruh manakala solat dibelakang kelompok yang kedua pula adalah tidak sah sama sekali. (Rujuk: Bada’iu Asy-Shona’iu Fi Tartib Asy-Syarai’u oleh Abu Bakar Al-Kasaniy).

Wallahu ‘alam.

No comments:

Laman Utama