Search This Blog

Tuesday, January 20, 2009

AL-QODARIYYAH BUKAN KELOMPOK ISLAM- sabda Nabi

Soalan:
Apakah aqidah Al-Qodariyyah? Dan apakah penghukuman terhadap mereka?

________

Jawapan
:
Al-Qodariyyah adalah satu kelompoak yang mendakwa manusia yang mencipta amalannnya sendiri bukan Allah, setelah Allah memberi manusia itu kekuatan maka manusia mampu mencipta perbuatannya sendiri daripada tidak ada kepada ada. Demikianlah aqidah kelompok Al-Qodariyah. Mereka juga terkenal dengan nama Al-Mu'tazilah dan aqidah mereka itu adalah terkeluar dari akidah Ahli Sunnah Wal Jama'ah sebenar.


PENGHUKUMAN TERHADAP AL-QODARIYYAH

Rasulullah menghukum kelompok Al-Qodariyyah sebagai Majusi pada umat ini (Riwayat Abu Daud & Disahihkan oleh Al-Hakim). Sudah pastinya Majusi bukanlah beragama Islam. Ini bererti Rasulullah mengeluarkan mereka dari daerah keislaman.

Abdullah Bin Umar radhiyallahu 'anhuma sering menolak fahaman Al-Qodariyyah ini begitu juga Ibnu 'Abbas menjelaskan dengan lafaz beliau: "Kenyataan dan kata-kata kelompok Al-Qodariyyah adalah KUFUR".
Imam Saidina 'Ali pernah berkata kepada seorang yang berakidah Al-Qodariyyah : "Kalau kamu kembali beraqidah seperti ini maka aku akan potong kepala kamu".
Begitu juga Imam Hasan bin 'Ali bin Abi Tolib dan Imam Al-Mujtahid Abdullah bin Mubarak kerap memberi peringatan kepada dua orang tokoh Al-Qodariyyah iaitu Thaur Bin Yazid dan 'Amru bin 'Ubaid agar tidak berpegang dengan aqidah tersebut dan agar terus kembali kepada aqidah Islam.

Disana terlalu ramai ulama menolak aqidah kelompok Al-Qodariyyah ini dan menyifatkan mereka sebagai KAFIR dan MUSYRIK antaranya kita dapati Imam Malik pernah ditanya mengenai penikahan dengan kelompok Al-Qodariyyah lalu beliau menolak menikahan seorang muslimah dengan kelompok itu lantas membaca ayat Allah yang bermaksud: " Hamba yang mukmin lebih baik daripada orang yang Musyrik" (Al-baqoroh ayat 221) ayat tersebut bererti tidak sah berkahwin dengan orang musyrik dan Imam Malik menyifatkan Al-Qodariyyah itu sebagai Musyrik (Rujuk Ibnul 'Arabiy Al-Maliky dan Imam Zakasyi menukilkannya dalam syarahnya ke atas kitab Usul oleh Ibnu Al-Subki).


AL-QODARIYYAH BUKAN ISLAM LAGI- SABDA NABI

Dan ramai lagi ulama Islam termasuk Imam Abu hanifah, Imam Asy-Syafi'e, Imam Ahmad bin hambal dan selainnya menghukum kelompok muktazilah Al-Qodariyyah itu sebagai BUKAN ISLAM.

Masakan tidak, sedangkan Insan yang paling mulia dan ma'sum Nabi Muhammad telah menjelaskan perihal kelompok Al-Qodariyyah ini sebagai BUKAN ISLAM berdasarkand dari hadith baginda yang sohih :

صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الاسلام القدرية و المرجئة


Sabda Nabi Muhammad yang bermaksud:
" Dua kelompok dari umatku yang BUKAN ISLAM mereka adalah AL-QODARIYYAH dan Al-Murjiah ".
Hadith Nabawi Sohih riwayat Ibnu Jarir At-Tobary dalam Tahzib Al-Aathaar daripada Ibnu Umar dan juga riwayat Imam Baihaqy dalam kitab Al-Qodar daripada Ibnu 'Abbas marfu'an dengan pelbagai silsilah perawi yang banyak.

Maka jangan terkeliru dengan pendapat yang berlainan dengan hadith nabi.
wassalam.

www.ustaz-rasyiq.blogspot.com

No comments:

Laman Utama